Vores reglement

Ved overtrædelse af vores regler kan udlejer til enhver tid afslutte leje uden kompensation.

Udlejningsregler

 • Depositum/Leje tilbagebetales ikke, men kan flyttes til en anden dag på betingelse af, at afbestilling sker senest 72 timer før dato for sejlads. En reservation kan højest flyttes én gang i samme sæson.
 • Der gives ikke tilgodebevis eller tilbagebetales leje på påbegyndt sejlads.
 • Ankommer lejer senere end 30 minutter efter lejemålets start, skal det angives ved bestilling. Lejer vil kunne forvente ventetid.
 • Din lejetid er den tid som du har booket. Kommer du for sent, har du mindre tid at sejle i, da kano/båd skal afleveres til aftalt tid.
 • Udlejer kan regulere kanotype.
 • Lejer er erstatningspligtig for al udlejet udstyr. 
 • Udlejet udstyr skal afleveres tilbage i samme stand, som det er modtaget. Leje er først afsluttet, når alt lejet udstyr er afleveret tilbage.
 • Det er udelukkende lejers ansvar at kunne håndtere det lejede. Undervisning er ikke inkluderet.
 • Det udlejede udstyr skal altid være under opsyn af lejer.
 • Udlejet udstyr må ikke overdrages til tredje person.
 • Der kan forekomme fejl og mangler på det udlejede.
 • Bådudlejningens udstyr må ikke anvendes i private både.
 • Vi tillader ikke søsætning af private både ved udlejning.
 • Al sejlads efter lukketid påføres en afgift på 300 kr. per båd.
 • Der skal forefindes redningsvest i båden under hele sejladsen.
 • Affald kan ikke efterlades ved udlejningen. Alt emballage og andet affald fra medbragt gods skal tages med, når lejer forlader forretningen.
 • Sejlads og ophold på kaproningsbanerne på Bagsværd sø er ikke tilladt. Det er dog tilladt at passere tværs over banerne, med ubetinget vigepligt.
 • Undgå støjende adfærd. Soundbox højtalere og lignende er ikke tilladt.
 • Øl, vin og spiritus må ikke nydes på pladsen eller i båden. Det er ikke tilladt at føre kano i beruset/påvirket tilstand.
 • Hunde må ikke medtages.
 • Ved manglende tilbagelevering af udstyr inkl. båd efter endt leje, betragtes det som tyveri som meldes til politiet.

Sådan skal du befærde dig i området

 • Ingen grill eller båltænding.
 • Undgå støjende adfærd. Soundbox højtalere og lignende er ikke tilladt.
 • Der er højretrafik på vandet.
 • Affald må ikke efterlades i naturen.
 • Sejlads i siv og åkander er ikke tilladt.
 • Åkander er fredet.
 • Pas på fugle og andet dyreliv.
 • Vis hensyn.